مینیاتور

هنرمندان کاشی سازی نگارستان در برخی پروژه های کاشی کاری مانند پروژه دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر ، از انواع کاشی کاری مینیاتور که یادآور هنر اصل ایرانی است استفاده می نمایند تا به ترکیب بندی نمای داخلی یا بیرونی جلوه بصری بیشتری دهد

 

logo new صنایع کاشی سازی سنتی زرین نقش!