نماسازی سنتی

یکی از مشکلاتی که در نمای اماکن سنتی علی الخصوص مساجد دیده میشود نبود هماهنگی میان قسمتهای مختلف نمای این اماکن میباشد که دلیل بروز آن اجرای طرحها در فواصل مختلف زمانی به دلیل کمبود بودجه میباشد .

Image result for ‫حمام سنتی‬‎

Image result for ‫چایخانه سنتی‬‎

 

logo new صنایع کاشی سازی سنتی زرین نقش!