شبکه در کاشی سازی

.

شبکه به چندین نوع و اندازه تقسیم می شود،طراحی و اجرای شبکه در نوع خود بی نظیر و قابل تحسین است،زیرا شبکه از اجزاء هندسی منظم وغیر منظم تشکیل شده و با کنار هم قرار دادن چند قطعه از شبکه، شکل هندسی جدید و مورد نظر پدید می آید و در واقع می توان گفت شکل اصلی در شبکه از کنار هم قرارگرفتن قطعاتی ایجاد می شود که خود دارای شکل هندسی مخصوص به خود هستند.

در قدیم شبکه نیز کاربرد خود را در مراکز مذهبی و فرهنگی پیدا کرده بود که می توان به عنوان مثال به میدان نقش جهان و مسجد شیخ لطف الله در اصفهان اشاره کرد.ولی بر خلاف دیگر محصولات کاشی سازی که بیشتر در مراکز مذهبی کاربرد داشت،شبکه جایگاه تازه ای در میان خانه ها،مراکز گردشگری و تفریحی پیدا کرد و مردم از آن در جهت تزیین اینگونه اماکن استفاده می کردند.

logo new صنایع کاشی سازی سنتی زرین نقش!