کاربند رسمی

 

رسمی بندی یکی از روشهایی است که در معماری سنتی جهت تزئین و پوشش بناها بکار می رود .
که بوسیله آن سطح سردرب , زیر گنبد , ایوانها و... به اشکالی مانند شمسه , ترنج , پاباریک و هفتی تقسیم شده و در مراحل بعد این اشکال با تزئیناتی مانند کاشی هفت رنگ , معرق و یا آجر و کاشی و ... پر می شود .
کاربندی رسمی انواعی دارد که با توجه به محل اجرای آن میتواند متفاوت باشد .رسمی بندی را میتوان یکی از پرکاربرد ترین کاربندی ها در بناهای اسلامی نامید که دلیل آن سرعت انجام کار نسبت به سایر کاربندی ها از جمله مقرنس است .

logo new صنایع کاشی سازی سنتی زرین نقش!